Kuukauden Sana

1 Kor. 1:17-18. ”Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi”. Näin Paavali alleviivaa puheittensa ja toimintansa keskeistä sisältöä. ”2 Kor 2:2 hän jatkaa ”Sillä minä olen päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna”.

  
Jumala loi luomakunnan ja ihmisen osoittaakseen rakkautensa, täysin tietoisena syntiinlankeemuksesta ja kapinoinnistamme. Ongelman ytimessä on meidän syntimme, parhaimmankin ihmisen, hänen rakkautensa ja hänen ehdoton vanhurskautensa ja hänen pyhyytensä. Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntiin langennutta, sinua ja minua. Syntyi ristiriita Hänen rakastamnsa luodun ihmisen ja Hänen ehdottoman vanhurskautensa välillä. Syntiemme tähden koko vanhan testamentin uhrimenot, veren vuodatus, eläinuhrisäädökset, kuvasivat tätä ristiriitaa. Ne olivat myös esikuva Jumalan vanhurskaudesta ja vihasta synnin tähden.

  

Heb. 10:4 . ”Sillä mahdotonta on , että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä ja jae 5 jatkaa ”Sen tähden Hän maailmaan tullessaan sanoo uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit”. Kuka näin sanoo, Jeesus Kristus Jumalan ainosyntyinen poika, Jumalamme. Jae 7 jatkaa ”Silloin minä sanoin katso minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään Sinun tahtosi, Jumala”. Profeetta Jesajan kirjassa, kirjakäärössä, luvussa 53 on seikkaperäinen kuvaus ristin tapahtumista.

  
Heb. 10:14. Sanoo hänestä Jeesuksesta, että eläinuhrien toistuvien uhraamisten sijaan ”Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään”. Kuka voi tehdä jotain ainiaaksi, iankaikkiseksi, täydelliseksi, pyhäksi, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Jumala.
Kaiken keskipisteessä on Golgatan risti, Jeesuksen sovituskuolema ristillä. Saamme lahjaksi vanhurskauden, täydellisen syyttömyyden yksin Jeesuksen veren, sovintoveren, tähden.

  
Vain kolmiyhteinen Jumala voi sovittaa langenneen ihmisen synnin. Jo luodessaan ihmisen Jumala sanoi, ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme 1. Moos. 1:26. Ja neitsyt Mariassa sikisi Jumalan poika, poika joka oli samallla ihmisen poika, joka tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, synnin orjan ihmisen muodon. Kol 2:9. Sanoo Jeesuksesta ”Sillä Hänessä asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti”.
Eli Jumala tuli pojassaan Jeeuksessa sovittamaan syntimme,ristillä. Maailman kaikkeuden luoja tulee häväistäväksi,ruoskittavaksi ja lopulta ristiinnaulittavaksi sovittaakseen syntimme rakkaudesta langenneita luotujaan sinua ja minua varten.

  
Siksi risti, sanoma Jumalan valmiista sovituksesta, tiestä Hänen yhteyteensä on elämän ja ikuisen kuoleman, kadotuksen ratkaiseva jakolinja. Uskon, että myös siksi on Jeremian kirjassa hiukan merkillisen tuntuinen jae Jer. 48:10. ”kirottu olkoon jokainen, joka Herran työtä laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa verestä”. Jumalan sana on edelleen hengen miekka.

  
Hengen miekka, Jumalan sana irrotettuna ristin työstä, synnin ehdottomasta rangaistuksesta ilman sovitusta, Jeesuksen vastaanottamisesta, on armon veretöntä evankeliumia, jota yhä laajemmin julistetaan, jos kohta enää sitäkään. Muistakaamme, että Hän Jeesus Kristus, on ainoa tie iankaikkiseen elämään Jumalan luona. Se on avattu meille Hänessä, Hänen ristinsä sovintoveren tähden. Pidetään esillä tätä totuutta. Jumala meitä tässä armahtakoon.

  
Sinua siunaten Veikko Siekkinen

 

 

Veikko Siekkisen blogi
http://saatuja-sanoja.blogspot.fi/